Νέες ταυτότητες του καταφυγίου για το 2017

ταυτότητα μέλους του καταφυγίου

ταυτότητα μέλους του καταφυγίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την ανανέωση
της κάρτας μέλους ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 2017
1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής
2. Αριθμός μητρώου κάρτα μέλους ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (αν υπάρχει)
3. Εκκαθαριστικό Εφορίας (αν υπάρχει)
4. Εάν δεν υπάρχει Εκκαθαριστικό (3.) μια Υπεύθυνη δήλωση που να γράφει: «Δεν έχω κάνει φορολογική δήλωση» και να είναι θεωρημένη από τα ΚΕΠ).
5. Παλιά κάρτα μέλους του ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Τέλος προθεσμίας έως 1/11/2016

Posted in Πληροφόρηση.